Sygepleje til den akut syge indlagte patient

Uddannelsen har fokus på udvikling af faglige kompetencer hos social- og sundhedsassistenter med henblik på at agere i forhold til den akut syge voksne patient, der er indlagt på det somatiske sygehus. Deltageren vil få kompetencer til at kunne identificere, prioritere og reagere hurtigt og fagligt kompetent i sygeplejen af den akut syge patient, samt efterfølgende at kunne dokumentere disse handlinger således at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring patienten.

Dato
Varighed
Pris
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
Periode 3/9 + 17/9 + 1/10 + 22/10 + 5/11 + 19/11 + 3/12 + 10/12 2024
Varighed 5 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.947,75,-

Mål

Social-og sundhedsassistenten kan handle i henhold til eget ansvars- og kompetenceområde ved akut opstået sygdom hos den voksne indlagte patient, herunder:
- Identificere, prioritere, handle og dokumentere ud fra data, der indsamles via lokale og nationale udvalgte værktøjer til observation og sygepleje af den akut syge patient
- Observere, identificere, prioritere og handle på akut opstået respiratorisk, cirkulatorisk og neurologisk sygdom, hos den indlagte syge patient.
- Informere, støtte og drage omsorg for patienten og de pårørende, samt forholde sig reflekterende til eventuelle etiske problemstillinger, der kan opstå ved akut sygdom.
- Indgå i mono- og tværprofessionelt samarbejde, samt dokumentere og videregive mundtlig information om den akut syge patient, i et relevant fagsprog.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, der arbejder på somatiske afdelinger og i det regionale sundhedsvæsen. Det anbefales at social- og sundhedsassistenten har erfaring med den akut syge indlagte patient eller har opnået tilsvarende viden og kompetencer fra primær praksis. Det anbefales ligeledes, at social- og sundhedsassistenten har forudsætninger svarende til AMU-uddannelsen "48101 Medicinadministration."

 

 

Arbejdsmarkedsuddannelse

Sygepleje til den akut syge indlagte patient 49092