Inkontinens - Pleje, behandling og vejledning

Deltageren kan efter endt uddannelse tilrettelægge og gennemføre pleje og relevant behandling af inkontinens. Deltageren kan endvidere vejlede borger/patient og kolleger om forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering.

Dato
Varighed
Pris
Inkontinens - Pleje, behandling og vejledning
Periode 18/11-19/11 + 26/11 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.868,65,-
Inkontinens - Pleje, behandling og vejledning
Periode 9/12-10/12 + 17/12 2024
Varighed 3 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.868,65,-

Mål

Ud fra tidligere erhvervet grundlæggende viden om inkontinens kan deltageren iværksætte relevant pleje og behandling af inkontinens, evt. i et tværfagligt samarbejde.
I den forbindelse kan deltageren anvende viden om sygdommes og medicinpræparaters indflydelse på inkontinens.
Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre grundlæggende helhedsorienteret pleje og behandling af inkontinensproblemer, så de i mindst muligt omfang generer borgerens hverdagsliv.
I den forbindelse kender deltageren de gængse hjælpemidler samt lovgivningen på området og kan opsøge viden om aktuelle og relevante hjælpemidler.
Deltageren kan vejlede og indgå i dialog med borger/patient og kolleger omkring forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering.
Deltageren kan vejlede kolleger i lokale instrukser og kan vurdere egen pleje- og behandlingsindsats mhp. at sikre kvalitet i opgaveløsningen.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig primært til social- og sundhedsassistenter inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre og evt. sygehusområdet, samt inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder.

 

Arbejdsmarkedsuddannelse

Inkontinens - Pleje, behandling og vejledning 42932