Dokumentation via digitale enheder i primærsektor

Efter endt uddannelse kan du anvende digitale enheder til at dokumentere og koordinere pleje- og omsorgsydelser, og medvirke til et tværprofessionelt - og sammenhængende forløb for den enkelte borger. Herunder opnår du viden om dit dokumentationsansvar og borgerens rettigheder ved dokumentation via digitale enheder.

Dato
Varighed
Pris
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Periode 12/8-13/8 2024
Varighed 1 Dag
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 789,55,-
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Periode 7/10 2024
Varighed 1 Dag
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 789,55,-
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Periode 8/10 2024
Varighed 1 Dag
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 789,55,-

Mål

Deltageren:

- kan i det daglige arbejde anvende digitale enheder så som smartphone, tablet o.l. til løsning af relevante opgaver i dokumentationssystemet.
- har kendskab til relevant lovgivning, lokale retningslinjer samt eget ansvar og kan i overensstemmelse hermed dokumentere i dokumentationssystemet via digitale enheder f.eks. oprette og føre borgerens journal samt trække relevant data vedr. borgeren.
- kan anvende digitale dokumentationssystemer til at sikre mono- og tværprofessionel kommunikation og samarbejde om borgeren.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter m.fl. der i deres daglige arbejde skal dokumentere via digitale enheder i primærsektoren.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Dokumentation via digitale enheder i primærsektor 49655