Børns sproglige udvikling 1

Efter endt uddannelse vil du have en grundlæggende viden om børns sproglige udvikling, betydningen for deres trivsel og udvikling generelt. Uddannelsen vil give dig kendskab til, hvordan du kan være med til at fremme og understøtte børns sproglige udvikling gennem aktiviteter, der er tilpasset, så alle børn har deltagelsesmulighed.

Dato
Varighed
Pris
Børns sproglige udvikling 1
Periode 5/8-8/8 2024
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.329,10,-
Børns sproglige udvikling 1
Periode 9/9-10/9 + 25/9-26/9 2024
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.329,10,-
Børns sproglige udvikling 1
Periode 2/12-3/12 + 9/12-10/12 2024
Varighed 2 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 1.329,10,-

Mål

Deltageren har viden om børns sproglige udvikling og kan anvende den til at understøtte hele barnets læring, trivsel, dannelse og udvikling. Deltageren kan med baggrund i viden om børns sprogudvikling tilrettelægge alderssvarende aktiviteter, som udvikler børns evne til at kommunikere og udtrykke sig.Deltageren kan indgå i den daglige dialog med børnene på en måde, der fremmer deres udvikling, lyst til at deltage i fællesskaber og anvende sproget i leg.

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdergrupper, der arbejder indenfor dagtilbudsområdet, fx dagplejere og pædagogmedhjælpere.
Arbejdsmarkedsuddannelsen er især målrettet medarbejdere, der ikke har arbejdet målrettet med læreplanstemaer og kun har mindre viden og praktisk erfaring med at arbejde med fokus på børns sproglige udvikling.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Børns sproglige udvikling 1 48731