Assistenten i det tværgående samarbejde

Deltageren kan arbejde tværfagligt og tværgående inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer med afsæt i viden om og forståelse for såvel strukturer som rammer og redskaber.

Dato
Varighed
Pris
Assistenten i det tværgående samarbejde
Periode 21/10-22/10 + 4/11-5/11 2024
Varighed 4 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.408,20,-
Assistenten i det tværgående samarbejde
Periode 28/10-29/10 + 12/12-13/12 2024
Varighed 4 Dage
Pris Faglærte og ufaglærte 0,- Ledige og dig med videregående uddannelse 2.408,20,-

Mål

Deltageren kan agere i det tværgående samarbejde inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer på baggrund af forståelse for organisationernes forskellige interne strukturer, processer og kulturer for at bidrage til, at skabe kvalitet i borgerens forløb. Deltageren kan opsøge relevante samarbejdsparter og udvikle professionelle samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper, enheder og sektorer.
I samarbejdet har deltageren særligt fokus på risikohåndtering ved overgange.
Deltageren er bekendt med rammer og redskaber som er organisatorisk tværgående.
Deltageren kender samarbejdspartnerenes dokumentationspraksis, kan anvende data herfra relevant, samt kan modtage og give feedback i forhold til det samlede bidrag til den fælles opgaveløsning.
Deltagerne kan endvidere arbejder innovativt med implementering af løsninger, der bidrager til at øge sammenhæng, helhed og kvalitet i det sammenhængende forløb.

Målgruppe

Social- og sundhedsassistenter og medarbejdere med lignende funktioner inden for social- og sundhedssektoren.

Arbejdsmarkedsuddannelse

Assistenten i det tværgående samarbejde  45668